Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 1 of 1 (0.038 secs)
You searched for: mediatype:texts AND collection:HistoriskSkogsexportFrnKalixlvdal AND subject:"Kalix Id 635-637"
[texts]Överenskommelse - Filipsborgsarkivet
I samband med att Ludvig von Betzen drar sig ur firman Betzen & Hummel, kommer Johannes Sällström in och ett nytt bolag uppstår, Bergman Hummel & Co. Bolagskontrakt upprättas och här ser man ett tillägg till det tidigare undertecknade bolagskontraktet. Man tydlliggör hur avskrivningar inom rörelsen skall hanteras. Det gäller för byggnader i kyrkostaden, briggen Eupatonia. Dessutom får Gyljens egendomsvärde vid ångsågen inte ökas...
Keywords: kalix id 635-637; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; bergman hummel & co; johannes sällström; kalix avd f
Downloads: 45
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related creators

Filipsborgsarkivet

Related mediatypes

texts